5 stappen naar goede budgetbeheersing

1. Mindset

Hoe kijk jij tegen geld aan? Hoe ga jij om met dingen die je écht wil hebben, maar even niet kan betalen? Koop je het dan toch, of ga je ervoor sparen?

Waarom is die mindset zo belangrijk?

  • Als je weet wat je zwakke punten zijn qua geldbesteding en keuze van producten, dan weet je hoe je dit op kunt nemen in je planning
  • Wanneer je je mindset kent of bewust kiest, dan weet je ook welke doelen je jezelf kan stellen, zodat je weet dat het haalbaar is om ze te behalen.

2. Doelen stellen

Stel jezelf heldere doelen aangaande het budget voor het bouwen van jouw huis. Welk budget heb jij beschikbaar en hoeveel kun je in reserve houden voor onvoorziene omstandigheden? Wil je al je budget ‘opmaken’ of is het ook goed wanneer er iets over blijft? Iets extra’s dat je overhoudt is makkelijk weer uit te geven, andersom gaat dat wat lastiger.

Hoe kleiner je doelen opknipt, des te beter je kunt sturen op het behalen van het totale doel: binnen budget blijven. Ik bedoel hiermee het verschil tussen alleen een budgetdoel stellen voor het geheel en het stellen van budgetdoelen per onderdeel: tuin, bouw, grond, proces (adviseurs) etc.

Een doel mag best uitdagend gesteld worden. Het maakt dat je anders gaat denken om je doel wel te kunnen behalen. Echter een doel stellen waarvan je vanaf het begin het idee al hebt dat je dat niet gaat halen is zinloos. Hierbij laat je bij voorbaat de moed al varen. Het gaat erom een doel te kiezen tussen wat je goed haalbaar acht met wat je nu weet en net zo uitdagend dat je gaat zoeken naar nieuwe oplossingen.

3. Strategie

Eigenlijk is dat al meteen de eerste strategie:

Een doel zo uitdagend stellen dat je op zoek gaat naar nieuwe oplossingen.

Wanneer je een heldere strategie hebt hoe jij het gaat aanpakken om binnen budget te blijven, dan gaat dat jou ook lukken. Er zijn verschillende strategieën mogelijk. Welke jij kiest (of een combinatie) hangt er vanaf wat bij jou past.

Stel een gedetailleerd budget op en neem dat budget als taakstellend.

Dit betekent dat wanneer een onderdeel duurder blijkt te zijn dan je dacht, dat je naar alternatieve oplossingen zult gaan moeten zoeken. Zo kies je misschien eerder voor een Ikea keuken voor zo’n € 6.000,- dan voor een luxe keuken van € 30.000,- tot 35.000,-. Of je plaatst een tweedehands keuken. Er zijn speciale bouwhandels voor tweedehands bouwmateriaal en ook kun je op marktplaats veel geschikte tweedehands producten vinden.

Maak je prioriteiten helder

Hierdoor kun je voor de belangrijke dingen volledig budget nemen en kies je voor minder belangrijke of makkelijk vervangbare aspecten nu eerst een goedkoop alternatief.
Zoals Yury en Juliette uit Amsterdam dat doen. Zij hebben niet een heel ruim budget. Zij kiezen in hun proces er heel bewust voor om aspecten die ze niet meer later kunnen upgraden nu helemaal goed te doen. En voor onderdelen die later vervangen kunnen worden kiezen ze u een goedkoop alternatief. Ze willen bijvoorbeeld graag hardstenen vloeren. Aangezien dat kosten zijn van € 12.000,- per verdieping, kiezen zij ervoor om in eerste instantie goedkope gietvloeren aan te leggen. Oftewel:

Andere strategieën die je kunnen helpen om binnen budget te blijven:

  • Steeds de goedkoopste acceptabele versie te kiezen.
  • Het toepassen van tweedehands bouwmaterialen. Dit zou mede vanuit oogpunt van duurzaamheid kunnen zijn. Let hierbij op: tweedehands bouwmaterialen zijn niet altijd het goedkoopste alternatief.
  • Kiezen om zoveel mogelijk zelf te doen, in de voorbereiding, het ontwerp, maar ook in de uitvoering en zelf (gedeeltelijk) bouwen.

4. Plan

Nu je je doelen hebt vastgesteld en een strategie om die doelen te behalen, zet je dit om in een plan. Het plan omvat minimaal de verschillende budgetonderdelen van het realiseren van jouw droomhuis. Aspecten die zelfbouwers vaak vergeten en waarbij het vaak om grote bedragen gaat zijn bijvoorbeeld:

  • de tuinaanleg en de verharding rondom je huis (parkeren, toegangspad, terras)
  • inrichting en interieur (vloerafwerking, raamdecoratie, lampen(!), nieuwe meubels)
  • de badkamer wordt ook door veel zelfbouwers genoemd als tegenvaller qua kosten

Vervolgens stel je in het plan op welke strategieën jij wil volgen om te zorgen dat je werkelijk binnen budget blijft. Het uitvoeren van de strategieën zou je in stappen kunnen opdelen en dit in een tijdspad zetten. Hiermee maak je je plan heel concreet en wordt het makkelijker om uit te voeren.

5. Uitvoeren

Bij het uitvoeren van je plan is het belangrijk dat je zo naar je plan kunt grijpen wanneer je het nodig hebt. Dat je het erbij kunt pakken op het moment dat je een financiële beslissing of keuze moet maken. Het helpt je heel erg om je keuzes te maken wanneer je het kader in het plan helder hebt neergezet.

Soms vragen mensen zich af waarom je gedetailleerd zou plannen als je vervolgens toch gaat schuiven met de verschillende posten. Het blijkt toch dat een plan zorgt voor meer houvast: je weet wat en waarom je afwijkt van je plan en maakt daarin bewuste keuzes.

Heb jij nog aanvullende tips? Dan horen we ze natuurlijk graag via het reactieveld onderaan de pagina.